dinsdag 21 oktober 2014

Oproep: Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

Oproep: Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

Deze nieuwe prijs uitgereikt door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in deVerhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 6 december 2014 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

De uiterste indiendatum is 1 november 2014.

Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof.dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: 

Lezing Christine Peltre, Gent, 28 okt.

Op dinsdag 28 oktober 2014 om 10u geeft prof. dr. Christine Peltre (Université Marc Bloch, Straatsburg; auteur van o.a. L’atelier du voyage (Paris: Gallimard, 1995)) een gastcollege getiteld “L’atelier du voyage au XIXe siècle” in het kader van het mastervak "Onderzoeksseminarie Moderne en Actuele Kunst" (Steven Jacobs & Marjan Sterckx) aan de Universiteit Gent, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. Een cluster binnen dit vak is dit jaar gewijd aan het Oriëntalisme in de 19de-eeuwse kunst (m.m.v. Davy Depelchin).

Het college gaat door in Auditorium Julien Denduyver op de Hoveniersberg in Gent (gebouw van de Faculteit Economie), en staat open voor geïnteresseerden. Welkom!

donderdag 27 maart 2014

Conference: The Turbulent Mind: Madness, Moods and Melancholy in the Art of the Nineteenth Century, Museum of Fine Arts Ghent, 16-17 May 2014

Registration for the conference is now open:

Email to catherine.verleysen@gent.be (mentioning your institutional affiliation), and transfer of the registration fee to: 
AGB Kunsten en Design – Botermarkt 1 – B-9000 Ghent – Belgium
IBAN BE11 0910 1974 1448
BIC GKCCBEBB
Mentioning name of participant and ‘The Turbulent Mind’ 

Confirmation of registration takes place only after receipt of the conference fee.