dinsdag 17 november 2015

Vacature Doctor-assistent

Doctor Assistent (100%) voor het project (Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism

(Ref. AAP-2015-299)

Tewerkstelling : Voltijds
Duur : Bepaalde duur
Plaats : Brussel/Gent
Solliciteren tot en met : 31/12/2015

De Groep Wetenschap & Technologie, Departement Architectuur, Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij van de KU Leuven zoekt enthousiaste, creatieve en communicatievaardige Post-Doc onderzoeker (100%) voor het 2-jarige project '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism' .

Doctor Assistent (100%) voor het project (Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism

Het onderzoeksproject wordt omkaderd door de Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij (hoofd: Prof. dr. Rajesh Heynickx).

Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek rond architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening dat verricht wordt in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (campus Leuven) en in de Faculteit Architectuur (campus Brussel en Gent). Het departement fungeert als internationaal expertisecentrum in deze domeinen en telt een zestigtal internationale doctorandi. URL: www.architectuur.kuleuven.be


De Faculteit Architectuur groepeert de academische architectuuropleidingen (interieurarchitectuur, architectuur, Architecture, stedenbouw en ruimtelijke planning) van de campussen Sint-Lucas Brussel/Gent. De faculteit is verantwoordelijk voor de onderwijsgebonden materies. URL:www.arch.kuleuven.be 

Functie

Als post-doc assistent voer je het project '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism' uit dat moet leiden tot een seminar/conferentie waar een wetenschappelijke discussie wordt gevoerd met internationale participanten rond het thema. Deze conferentie resulteert in een themanummer van een IT-journal of een boekpublicatie bij een internationale uitgever. Deze output moet de basis vormen voor verschillende toekomstige projectaanvragen. 
Over het project: '(Re)Setting the Agenda of History and Theory for (Interior)Architecture and Urbanism'. In de laatste twee decennia hebben de meeste departementen architectuur in Europa het aandeel 'History & Theory' (H&T) continu uitgebouwd. Veel energie werd geïnvesteerd in het uitwerken van instrumenten (readers, heruitgaves), contactmomenten (doctoral programmes en conferences) en platforms (boekenreeksen, tentoonstellingen en tijdschriften). Daarnaast was er een levendige dialoog met innovatieve tendensen in het veld van de architectuur (zoals Research by Design) en andere disciplines (culturele studies, mediawetenschap, ...). Door deze continue methodologische en thematische expansie kwam er wel een consolidatie, maar is ook de focus zoekgeraakt. Er ligt daardoor een uitdaging in het herdenken van de rol en inhoud van H&T op een Europees niveau. Dit zal gebeuren door vanuit de onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij een reeks deelthemata (architectuur en intellectuele geschiedenis, theorie van het interieur, stedelijkheid, ...) te ontwikkelen. 
Je ondersteunt het hoofd van de onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij. 
Je ondersteunt het onderwijs in de doctoraatsopleidingen Architectuur.

Profiel


  • Je beschikt over een doctoraat met een affiniteit met (kunst)historiografie en/of theorievorming in de (Interieur)Architectuur/Stedenbouw.
  • Je hebt een duidelijke interesse en expertise in het onderwerp op basis van je opleiding, werk- of onderzoekservaring.
  • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken;
  • Je communiceert vloeiend in het Engels en hebt excellente communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, bij voorkeur ook in het Nederlands.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling voor 2 jaar als dr. assistent in een creatieve werkomgeving, een dynamisch team en met uitdagende opdrachten.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Rajesh Heynickx, hoofd Onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij, tel.: +32 2 242 00 00, mail:rajesh.heynickx@kuleuven.be of prof. dr. ir. Yves Schoonjans, vicedepartementsvoorzitter Departement Architectuur , tel.: +32 9 225 10 00, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/12/2015 via onze 
 

woensdag 11 november 2015

ERIK HAZELHOFF JONG TALENTPRIJS 2016
WIN € 5.000 & EEN AUTEURSCONTRACT MET JE SCRIPTIE

Masterscripties gezocht!

In 2016 wordt voor de 4e maal de Erik Hazelho Jong Talentprijs uitgereikt.
Daarom zijn we op zoek naar goed geschreven scripties met een interessant
onderwerp die we graag in boekvorm in de winkel zouden willen zien.
De prijs bestaat uit € 5.000 en een auteurscontract bij uitgeverij Unieboek|Het Spectrum, die de scriptie in boekvorm op de markt zal brengen.

Wie wordt de opvolger van Esther Zwinkels (Universiteit Leiden – 2010), Boyd
van Dijk (UvA – 2012) en Wiebe de Graaf (RU Groningen – 2014)?
Studenten die in 2014 of 2015 zijn afgestudeerd (in Nederland of België) komen
voor de prijs in aanmerking. De onderwerpen kunnen variëren van geschiedenis tot literatuur en van filosofie tot politieke of sociale kwesties.

Inzenden kan nog tot 15 januari 2016!
Meer informatie:
www.erikhazelho prijs.nl

woensdag 21 oktober 2015

Vacature Praktijkassistent (30%) 19de-20ste eeuw

De vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de UGent zoekt een deeltijds praktijkassistent (30%) ter ondersteuning van enkele vakken m.b.t. de 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Alle info hier.

maandag 19 oktober 2015

Najaarslezingen 2015 in het Groeningemuseum ihkv "Mythische Primitieven"

Najaarlezingen 2015
van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
Alle lezingen gaan door in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum op donderdag om 15 uur en zijn gratis. De lezingen van 08.10 en 26.11 zijn in het Nederlands, de lezing van 17.12 is in het Engels.08.10.2015: Till-Holger Borchert
Directeur, Musea Brugge
De herontdekking van de Vlaamse Primitieven en het ontstaan van de kunstmusea

26.11.2015: Stefan Huygebaert
PhD Student (BelSPo IAP Justice & populations), UGent Institute for Legal History
Een evidente keuze? De middeleeuwen en haar primitieven als thematiek van de Brugse romantische schilderkunst
De Belgische romantische schilderkunst werd rond 1830 gekenmerkt door een thematische voorkeur voor het nationale verleden, niet het minst voor de helden van de nationale kunstgeschiedenis. Veel van deze ‘mythische primitieven’, zoals Van Eyck, Memling en David, waren in Brugge actief, en de Brugse Academie voor Schone Kunsten bewaarde enkele van hun belangrijkste paneelschilderijen. Daarnaast was Brugge de stad waar de architecturale neogotiek niet alleen haar eerste, maar ook haar meest omvangrijke uitwerking zou kennen.
In deze lezing staat de vraag centraal hoe en in welke mate de vooraanstaande Brugse romantische schilders en hun academie de lokale middeleeuwen en hun primitieven een plaats gaven in hun werken en denken.

17.12.2015: Jenny Graham
Associate Professor in Art History, University of Plymouth
Mythical Primitives: Imagining the Past in Nineteenth-Century Bruges
Bruges and Flanders played a significant role in the Gothic revival taking place across Europe in the nineteenth century.  French painters including Courbet, Toulouse-Lautrec and Gauguin, and the English Pre-Raphaelite artists Dante Gabriel Rossetti, William Morris and Edward Burne-Jones made pilgrimages to Bruges to see works by Jan van Eyck and Hans Memling made famous by new trends in art tourism.  Closer to home, a new Flemish movement in art and literature flourished as it looked back to the gilded age of the fifteenth century, re-imagining the glory days of Van Eyck and Memling in word and image in the nostalgic atmosphere of nineteenth-century Bruges.  In this talk, art historian Jenny Graham (author of Inventing Van Eyck: The Remaking of an Artist for the Modern Age, Oxford and New York, 2007) will explore the cultural history of Bruges’s own relationship with its past as the city negotiated its way into the modern era.